Illusies III

IK, 25-05-2014

Ben er bijna handyman ! 😀  Het is nog wat eng om het “niks” te omarmen, maar ben positief gestemd dat het zal gaan lukken  🙂

IK, 07-06-2014

Onze problemen komen voort uit het feit dat we niet kunnen accepteren iets niet te begrijpen, iets niet zelf in de hand te hebben.
Omdat we verbanden leggen tussen gebeurtenissen die er helemaal niet zijn en deze als waar aannemen.
Omdat we niet het onderscheid kunnen maken tussen concepten van ons denken en de realiteit zelf.
Tussen wie we denken te zijn en wie we zijn in realiteit.
Omdat wat we ervaren alleen echt lijkt omdat we geloven dat het echt is.

Omdat we geloven dat “IK” hier de oorzaak van ben. Dat die “IK” de oorzaak is van wat we doen. Maar dat ben je alleen, dat ervaar je zo, omdat je geloofd dat je dat bent.

We willen niet leven zonder begin en eind, zonder oorzaak, zonder controle. Dus creëren we een God met al deze eigenschappen.
Creatie is een illusie, er is alleen transformatie.
God is dus niks anders dan een bespiegeling van wie we zelf zijn, onze ware aard.

Ik ben bewustzijn, ik ben het universum, ik ben god.

Ik ben zonder oorzaak, zonder reden, zonder doel, zonder begin, zonder eind.
3a

3b

IK, 15-06-2014

Verlichting heeft geen begin, geen eind. Het bestaat niet en ik ben het al.
Het moment dat ik zal kunnen zeggen: “het is gelukt, ik ben verlicht geworden” zal nooit komen. Het zal nooit waar zijn. Dat zou een begin impliceren, een oorzaak: en dat is onmogelijk.
Het enige wat ik kan doen is beseffen dat ik al verlicht ben.

Al jarenlang ben ik op zoek naar het geheim van menselijk geluk/liefde, naar de ware bron, de ware oorzaak, de ware reden om gelukkig te zijn. Nu pas besef ik dat ik heb gezocht naar iets wat niet bestaat. Ik was en ben al die tijd al gelukkig, ik besefte het me alleen niet.

Het enige wat in de weg stond was de overtuiging dat ik moest zoeken, geluk moest verdienen, er wat voor moest doen, voor moest werken.
Het enige wat ik heb gevonden is de reden waarom ik niet-gelukkig was.*
Moest blijven zoeken tot ik besefte, ervaarde, stopte met kiezen, om te geloven, te ervaren dat ik al gelukkig ben en het zoeken naar de oorzaak daarvan het enige is wat in de weg staat. De nutteloosheid van mijn bestaan accepteren, is de verlossing naar geluk/liefde.

*Nee, dat is niet waar. Ik was al heel lang op zoek naar de reden cq de oorzaak waarom ik niet-gelukkig was. Naar de oorzaak van de illusie van “IK” , “het ego” , “je identificeren met”.
Ik was niet op zoek naar geluk, halverwege besefte ik al dat geluk de afwezigheid van niet-geluk is, dus ging ik op zoek naar de oorzaak, de reden van niet-geluk.
Tot ik ook hier tot de conclusie moet komen dat er geen oorzaak is.

Een “Ik”, de illusie van een “ik”, het hebben van een identiteit, een ziel, iets wat de controle heeft, iets wat de keuzes maakt, iets wat verantwoordelijk is, iets wat de oorzaak is, is er alleen omdat we ervan overtuigd zijn dat alles een oorzaak heeft, dat alles wat wij doen een oorzaak heeft.
Zoals God is verzonnen als de oorzaak van het universum,de wereld, hebben we een “ik” verzinnen als de oorzaak van wat wij doen en ervaren.
We geloven in een “ik” en dus ervaren we een “ik”, omdat we een “ik” ervaren, geloven we in een “ik”.

Echter voor mijn geluk is er geen oorzaak en voor mijn niet-geluk is er geen oorzaak, behalve de overtuiging dat er voor 1 van deze 2 een oorzaak zou zijn ! hahaha.

En dat is nou onze vrije wil. Onze overtuigingen aannemen voor waar of niet-waar, terwijl beide niet kloppen .
We kiezen daar waar niet te kiezen valt,(tussen goed of kwaad; zolang we streven naar het goede, creëren we het kwade. Al het kwaad wordt gedaan in de naam van het goede)
Beide keuzes zijn een illusie

PS er is dus ook geen einde. Je gedachten eindigen niet, (je hebt alleen geen gedachtestroom meer) je denken eindigt niet (dat doe je 24/7 onbewust). Er is niks wat ophoud te bestaan of eindigt, het transformeert. Ik wil nog steeds dingen, maar mijn motivatie is niet vanuit het ego, maar vanuit liefde (= iets doen zonder reden, zonder er wat voor (terug) te willen). Van willen krijgen, naar willen geven.
Er veranderd niks, behalve de overtuiging dat je wat moet doen om gelukkig te zijn.
Je hoeft niks te doen om naar het goede te streven, alles is goed.

HANDYMAN, 29-08-2014

Mooie posting …lees hem nu pas goed!

Goede gedachten ,slechte gedachten ,beiden zijn illusie ,schrijf je.

Helemaal waar,imo maar ik wil er niet lichtzinnig over doen ,want de daden die op sommige beoordelende gedachten volgen ,zijn voor medemensen soms rampzalig.

Hoe beperkt ons denken/mind ook is ,catelogiserend/conceptualiserend/formulerend/oordelend,voor mensen die alleen vanuit hun denken handelen,denkt hun brein waarheid en die nemen ze HEEL serieus!

En soms is die waarheid:ik deug en jij niet ,ik ben beter en jij niet ,omdat..ik mag er zijn ,jij liever niet. enz.

Dan kan je wel met je (mede)gevoel/intuitie /liefde aan komen zetten,maar die helpt je ook niet tegen fanaten,die je een kopje kleiner willen ,maken, bedriegen .

Toegegeven:het brein is op zijn best een matige tool,om de werkelijkheid te vatten,maar een prima tool om voor je bestaansrechten op te komen.

Het denken is in wezen sofisties:redenerend kun je alles bewijzen en/of het tegendeel, van iets aantonen en dat is meteen de grote beperking ervan.
h6

IK, 27-11-2014

handyman6 schreef:
Hoe beperkt ons denken/mind ook is ,catelogiserend/conceptualiserend/formulerend/oordelend,voor mensen die alleen vanuit hun denken handelen,denkt hun brein waarheid en die nemen ze HEEL serieus!
En soms is die waarheid:ikdeug en jij niet ,ik ben beter en jij niet ,omdat..ik mag er zijn ,jij liever niet.enz.

Dan kan je wel met je (mede)gevoel/intuitie /liefde aan komen zetten,maar die helpt je ook niet tegen fanaten,die je een kopje kleiner willen ,maken,bedriegen .

Dat klopt, je kan de wereld niet mooier maken door anderen te veranderen, alleen door jezelf. Je kan alleen zelf het goede voorbeeld geven door je denken niet serieus te nemen en als waarheid te zien.

En dat is inclusief de gedachten dat het een probleem is dat er fanaten zijn die je een kopje kleiner willen maken.

IK, 27-11-2014
Vandaag een mooi besef tijdens de meditatie Handyman, deze ga je ook leuk vinden

In geschriften en boeken over verlichting hebben ze het altijd over het ego en dat dat niet je werkelijke ik is.(je bent niet je denken, je gedachten zijn niet de waarheid, de realiteit) Dat je op zoek moet gaan naar je werkelijke zelf. Alsof er 2 zijn, het ego en je werkelijke zelf. (het denken is alsof je tegen jezelf praat -> schizofrenie) Totdat ik me vanochtend realiseerde:

Er zijn er niet 2, er zijn er 3. het ego is 2: De oberserveerde en het geobserveerde. De ervaring en dat wat ervaart. (gekenmerkt door: Twijfel, doelen nodig hebben, willen verbeteren, willen zoeken, creëren etc etc) Beide zijn een illusie.
En het geheel. (ego + geheel = 3)

Ik ben het geheel dat de tweestrijd van het ego ervaart. Ik ben geen van beide en ben er slechts bewust van. (hoe het ego zichzelf probeert te begrijpen, zichzelf probeert te vinden)
en dat is hoe het niet anders kan.

Alles is goed en ik ben al verlicht en tegelijkertijd komt alles goed en zal ik verlicht worden. Het is de dualiteit van het denken dat maar een van deze mogelijkheden tegelijk kan accepteren, maar in werkelijkheid bestaan beide mogelijkheden tegelijkertijd !

Net als schrodingers cat ben ik levend en dood tegelijk. Leven en dood zijn geen 2 verschillende dingen, het is één, het is een levendood zijn, ze bestaan tegelijkertijd.

En zo zal ik verlicht worden omdat ik weet dat ik al verlicht ben

(Maw je hoeft niks te doen om verlicht te worden, het proberen zit je in de weg. Maar je moet proberen verlicht te worden totdat je weet dat je al verlicht bent en snapt dat je “doet” door “niks te doen”. Dat je snapt wat “niks doen” betekent, dat je weet wat verlichting is. Tot die tijd moet je blijven proberen. Verlichting gaat geleidelijk en plotseling tegelijkertijd !)

PS in het filmpje vragen ze zich af : (1:23)

Who is observing us, to forse nature to collapse into one reality ?

Wel , dat ben jij ! Bewustzijn.
Je bent levend en dood tegelijk, je bent verlicht en niet-verlicht tegelijk. pas door te observeren , te denken in concepten, wordt het 1 van de 2.

(-> de beperking van de dualiteit van het denken tov de non-duale realiteit)

HANDYMAN, 27-11-2014

ja,das een mooie met die kat in U-tube!
weer mooie post van je..grh6

IK, 30-11-2014

Thanks handy. We hadden in het onze discussie of je nou iets moet doen of juist niet om verlicht te zijn. (cq te worden) Door schrodingers cat te begrijpen, te bevatten snap ik nu ook of je nu wel of niets moet doen om verlicht te worden terwijl je het al bent. Heb het op de volgende manier geprobeerd uit te leggen, inzichtelijk te maken:

Ik heb de controle over mijn gedachten
Ik heb geen controle over mijn gedachten

Ik bepaal mijn eigen leven
Mijn leven wordt bepaald

Mijn gedachten zijn onzin
Mijn gedachten zijn waar

Mijn problemen zijn echt
Problemen bestaan niet

Ik moet “iets willen” om het te bereiken (motivatie hebben)
“Iets willen” saboteert juist wat ik wil bereiken.

Elke keer denk ik dat ik moet kiezen, dat er maar 1 van de opties waar kan zijn. Hierdoor blijf ik in tweestrijd en ben ik me daar bewust van. Maar beide zijn waar. Er is geen goede of slechte keuze, beide zijn waar tegelijkertijd.
Het is aan mij om te weten wanneer wel en wanneer niet.

We zien graag overal verbanden, soms is er een verband en soms niet. Soms is er tussen 2 dingen een verband en een andere keer is er geen verband tussen die 2 dezelfde dingen.
Beide opties bestaan tegelijkertijd.
Pas door waar te nemen, er bewust van te zijn weet je welke het is.

Problemen bestaan, maar dat is geen probleem en dus bestaan ze niet.

Het ego heeft een doel in het leven nodig om te kunnen bestaan, maar dat wil niet zeggen dat er zonder ego geen doelen meer zijn. Verschil is dat je geluk niet afhangt van het wel of niet halen van dat doel en ondanks dat het niet uitmaakt of je het doel haalt probeer je het toch te bereiken. Ik zou het kunnen omschrijven als het volgen van je inner-intentie.

Het gaat dus niet om het doel zelf wat geluk moet brengen ( → goede baan, leuk gezin, relatie, geld, vakantie, hobby, ontspanning etc ) het gaat om gelukkig zijn en je inner-intentie te volgen. Of het doel wordt bereikt is niet belangrijk, de intentie volgen is alles wat nodig is.

Je inner-intentie volgen. Moet je daar iets voor doen ?

Nee, dat gaat automatisch. Je kan het echter wel blokkeren door iets te gaan doen, door “iets te willen”, door iets na te streven.
Je ego verzint een doel, een probleem om op te lossen. (een doel in het leven is er altijd om een probleem op te lossen. Meestal: ik ben nu niet gelukkig genoeg, maar als ik dat of dat bereik dan wordt ik gelukkig cq zal ik me goed voelen. We zijn als verslaafden op zoek naar de volgende shot van goed gevoel) en als je dat bereikt is alles goed. Dan verzin je weer een nieuw probleem. Of probeer je meerdere problemen tegelijk op te lossen, heb je meerdere doelen in het leven.
Dit “willen bereiken”, dit doel, dit probleem creëer je door je inner-intentie te blokkeren, je levensenergie te blokkeren. Dit veroorzaakt stress/angst etc. Dat gebruikt het ego als motivatie om je aan te zetten dat doel te halen. Het creëert een probleem zodat het nodig is omdat dat probleem op te lossen. (zo houd het zichzelf in stand, in leven)
Laat alle doelen in je leven los, door niets meer te willen. Dan kom je in contact met je inner-intentie en heb je innervrede en volg je toch je inner-intentie om een bepaald doel te bereiken. Niet om een probleem op te lossen, maar omdat dat je ware natuur is.
Het goddelijke plan zoals je wil, waar je niet kan falen omdat het alleen gaat om het toelaten van je inner-intentie (vrijelijk laten stromen van je levensenergie) en niet om het behalen van je doel.

Ik ben verlicht
ik word verlicht

Alles is goed
Ik vertrouw dat alles goed zal komen

Niet 2 opties, het is 1. Zijn beide waar.
Je bent verlicht en ook niet omdat je je er niet bewust van bent. Je bent alleen bewust van het ego.
Door bewust te worden, te observeren zal je bewust worden dat ze tegelijkertijd bestaan. Dat je verlicht bent terwijl je weet dat je energie nog niet in balans is, nog geblokkeerd is, nog niet vrij kan stromen.
(→ er is een probleem.) ( blokkade van je levensenergie)

Maar het feit dat je er bewust van bent geeft aan dat je verlicht bent en dat zal de blokkade geleidelijk opheffen, de energie geleidelijk in balans brengen / loslaten totdat je plotseling verlicht wordt.
Alles is dus goed, omdat ik vertrouw , omdat ik weet dat het goed komt, de balans zal komen zonder dat ik daar iets voor hoef te doen.
Ik hoef alleen maar te leren, mezelf te trainen (te onleren) en te blijven niets doen door mijn inner-intentie te volgen.
Dan probeer ik het doel van verlichting te halen zonder iets te doen en is alles goed omdat het geen probleem is dat er een probleem is. Omdat ik weet/ het vertrouwen heb dat mijn energie vrij zal gaan stromen, door het wegvallen van de blokkade waar ik niets voor hoef te doen.

Ik heb een vrije wil
Ik heb geen vrije wil

Je hebt de vrije wil om je gedachten, je overtuigingen, je wereldbeeld aan te nemen voor waar of onwaar. → dit beïnvloed hoe je leeft in het dagelijks leven, in de realiteit waar je geen controle over hebt, waar je geen vrije wil hebt.

Op dit moment ben je een slaaf van je emoties, van je angsten omdat je ze voor waar aanneemt. Je houd zo vast aan de illusie van controle, dat je controle hebt over het leven, zo bang om die controle los te laten dat je een slaaf bent van je emoties waar je geen controle over hebt.
Door de emoties te doorzien als onwaar en de illusie van controle over het leven los laten laten, volg je je levensenergie naar het onbekende en voelt het eindelijk alsof je je leven onder controle hebt. (en dus hoeft er niks meer te gebeuren, ben je thuis, heb je innervrede)

HANDYMAN, 30-11-2014

“If you live life easy,life will be hard,but if you live life hard,it will be easy”
Grh6

(Toelichting: Dat was het onderschrift op mijn profiel op dat forum)

VLOKKENFEEST, 01-12-2014

Kun je me svp uitleggen wat je met een verlichte geest bedoelt?

Ik heb overigens nooit erg veel doelen gehad behoudens het nemen van verantwoording rondom het welzijn van mijn kinderen. Voor het overige was het meer pluk de dag, tik een eitje. Leven en laten leven in de wetenschap dat ik gaande de tijd door voortschrijdend inzicht op tal van vlakken van mening kon veranderen. Dat laatste is overigens nu kwa snelheid wel voorbij. Het leven is al een paar jaar op dat vlak in rustiger vaarwater gekomen.

Doelen heb ik inmiddels ietsje meer maar ik weet niet hoe ik die kan bereiken en of ze realistisch zijn. Heb ik nou een verlichte geest of hoe moet ik dat begrip interpreteren?

LOBSANG, 01-12-2014

Ik leef oneindig maar het moment van nu komt nooit meer terug al blijft het ook altijd bij mij.
Ik ben niet wat ik denk dat ik ben maar ben wat ik ben.
Met het vlammend zwaard heb ik de wortels van gehechtheid en onwetendheid doorkliefd.
Ik ben een boom.
Ik ben een vrije boom, niet meer gebonden of gehecht aan een vaste plaats.
Ben ik nu een boom en binnenkort verlicht..
Dan ben ik straks een ……… kerstboom.
:mrgreen:

Straks tijd om wat af te gaan stoffen, moet niet de laatste zijn dit jaar.

HANDYMAN, 01-12-2014

Ok,Vlok,ik doe een poging:mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun eigen gedrag(1),van hun karaktereigenschappen(2),en van alle programmering door ouders,familie,leraren ed(3).Willen daar ook niet op aangesproken worden,reageren defensief,als iemand dat wel doet.,is mijn ervaring.

Ja hoor ,iedereen is een vrije geest,handelt autonoom,en neemt beslissingen obv redelijke argumenten.Behalve dieren dan en de meeste kinderen ,die handelen instinctief,dat geven we dan wel toe..

Als je je ook maar een beetje verdiept in de blueprint van je eigen denken,merk je al vrij snel,wat je allemaal hebt afgekeken ,leent,na-aapt,kopieert,etc…kortom:het eigen denken ,blijkt “bezet gebied”,vol met meningen van anderen.en jij maar denken ,dat je origineel alles zelf gedacht had.

Helaas verdiepen maar weinig mensen zich in de eigen mind-set of hoe het brein funktioneert ,want das niet zo best voor het ikgevoel=EGO 😕  ,dat bestaat immers bij de gratie van het besef van het eigen Uniekzijn.

En wie wil dat nou verliezen door inzicht,dat je niks anders bent als een hoop geleende gedachten,in een kader van lichamelijke emoties?!
Grh6

VLOKKENFEEST, 01-12-2014

Dank je Handyman, alle kennis die iemand heeft komt van een ander  😀 

IK, 01-12-2014

Vlokkenfeest schreef:
Kun je me svp uitleggen wat je met een verlichte geest bedoelt?

Geen zelf, geen probleem.

KATTEKOP, 01-12-2014

Nee, Vlok. Ik kan je zo een aantal voorbeelden noemen waarin kennis niet van een ander komt, maar uit eigen waarneming:
1) Er lag vanmorgen ijs op de vogeldrinkbak. Zelf gezien. Het heeft dus gevroren vannacht.
2) De huismerel kwam vandaag rozijnen eten op het terras. Omdat het gevroren heeft.
3) De mezen hingen vandaag weer aan de mezenbollen. Geen insecten meer. En dat mezen anders insecten eten weet ik ook uit eigen waarneming.
4) De kater ligt nu op de CV, omdat hij buiten koude voeten en een koude kont gekregen heeft.

Alles hoogst persoonlijk geconstateerd. Ik kwaak niet na wat een ander gezegd heeft.
Maar je hebt kennelijk mensen die niet zelfstandig kunnen observeren en/of denken.
😛

VLOKKENFEEST, 01-12-2014

Kattekop schreef:
Maar je hebt kennelijk mensen die niet zelfstandig kunnen observeren en/of denken.

Ik hoop aan de ene kant dat ik me nu aangesproken moet voelen, ben al een jaar “mn eigen mening kwijt” Daarvoor nooit last van gehad. Zou hem best wel weer terug willen hebben maar weet niet of dat altijd gepast is. De naweeen van een psychose vallen niet altijd mee.

Mocht ik me inderdaad aangesproken moeten voelen, kun je eea dan svp concretiseren? Welke slapheid verwijt je me precies? Hoe dan ook zal elke veeg om de oren worden gewaardeerd.

KATTEKOP, 01-12-2014

Ik heb het tegen jou, maar niet over jou.
Als je je door mij aangesproken voelt dan alleen maar omdat je dat geneuzel hier misschien wel iets te serieus neemt.
Ieder mens is in staat om met zijn zintuigen te observeren en daaruit conclusies te trekken, ook al is hij nooit op school geweest en heeft hij niets van zijn ouders of van iemand anders geleerd.
Zelfs een dier leert door eigen ervaring en kan oorzaak en gevolg onderscheiden.
Als iemand deze vaardigheden ontkent, heeft hij óf een slecht functionerend stel hersenen of hij heeft het uitgeschakeld. Joost mag weten waarmee.

VLOKKENFEEST, 01-12-2014

Kattekop schreef:
Ik heb het tegen jou, maar niet over jou.

Het was die tong kat  😉 
Bedankt voor de helderheid

VLOKKENFEEST, 01-12-2014

Kattekop schreef:
Ieder mens is in staat om met zijn zintuigen te observeren en daaruit conclusies te trekken, ook al is hij nooit op school geweest en heeft hij niets van zijn ouders of van iemand anders geleerd.

Als het observeren van mensen betreft, dan betreft het wel om kennis die van de ander komt. De ander etaleert zeg maar gewoon zijn kennis.
Voorbeeld: Jij observeert dat persoon A zijn handschoenen aandoet op het moment het 5 graden vriest. Persoon A heeft de kennis dat handschoenen helpen tegen de vorst.

CARP, 01-12-2014

De meeste mensen vinden zichzelf origineel, maar dat is bijna niet mogelijk omdat alles wat we lezen, horen en meemaken geintegreerd wordt in onszelf.
Er zijn maar bar weinig mensen die originele ideeen hebben. Meestal zijn dit de mensen die door de massa voor gek worden verklaard. De leukste of interessantste mensen die ik heb meegemaakt waren altijd een beetje raar.

KATTEKOP, 01-12-2014

Vlokkenfeest schreef:
Kattekop schreef:
Ieder mens is in staat om met zijn zintuigen te observeren en daaruit conclusies te trekken, ook al is hij nooit op school geweest en heeft hij niets van zijn ouders of van iemand anders geleerd.
Vlokkenfeest schreef:
Als het observeren van mensen betreft, dan betreft het wel om kennis die van de ander komt. De ander etaleert zeg maar gewoon zijn kennis.

Voorbeeld: Jij observeert dat persoon A zijn handschoenen aandoet op het moment het 5 graden vriest. Persoon A heeft de kennis dat handschoenen helpen tegen de vorst.

Dat klopt. Je leert ook door andere mensen te observeren. Maar dat neemt niet weg dat je ook originele ideeën kunt hebben die je niet afkijkt, maar zelf opdoet: door puur toeval of door spontane deductie.

En wat Carp zegt klopt ook: rare mensen kunnen best boeiend en leuk zijn. Maar ik denk dat veel mensen zich niet eens ervan bewust zijn dat zij originele ideeën hebben, omdat het vaak kleine onbelangrijke dingen betreft. Het hoeft niet meteen iets belangrijks te zijn.

Dat je keldermotten en regenwormen vindt als je een steen optilt heeft mij nooit iemand geleerd. Dat leer je door eigen ondervinding, als kind al. Dat ik later planken neerleg en die een dag later weer optil om mijn eenden een plezier te doen is ook niets wat iemand je hoeft bij te brengen. En zo zijn er legio kleine dingen die je door eigen waarneming leert: als je handen koud zijn hoef je niet te wachten totdat je iemand anders handschoenen aan ziet trekken – je kunt ze ook in je zakken steken, of er op ademen. Dat doe je onbewust en zonder voorbeelden. Daar heb je nu je hersenen voor.

Wat dacht je hoe de kater weet dat het op de cv een stuk warmer is dan op de vloer? Ik heb het hem in elk geval niet verteld…

VLOKKENFEEST, 01-12-2014.

Kattekop schreef:
Wat dacht je hoe de kater weet dat het op de cv een stuk warmer is dan op de vloer? Ik heb het hem in elk geval niet verteld…

Kat, het is me allemaal weer iets duidelijker..

HANDYMAN, 02-02-2014

Ja hoor…iedereen is een vrije geest,handelt autonoom en neemt beslissingen obv rationele argumenten en objektieve waarneming.

Daarom is er ook allang geen Discriminatie meer of een Zwarte Pieten discussie, respekteren we volledig elkaars mening ,waar heel vroerger,al gauw werd geschamperd over (pseudo-intellektueel )geneuzel en geruzied .

Ok,lieverds…droom maar lekker verder van origineel zijn,objektief zijn ,nuchter,onbevooroordeeld,open minded etc .en intussen alles wat niet in je denkraam past, gewoon af serveren.

Doen we immers al eeuwen zo en moet je zien hoe leuk we het samen hebben overal,toch.
GrH6

KATTEKOP, 02-12-2014

Ach ja, de ene geest is de andere niet. Je hebt ze in soorten en maten…

VLOKKENFEEST, 02-12-2014

Soms kun je ook de illusie wekken geen begrip te hebben voor andermans gedachte Handy, dit om bijvoorbeeld een bepaald soort reactie te kweken.los te weken.

Leven en laten leven, is voor mij een belangrijk gezegde. Vrijheid is een groot goed, ook op microschaal.

HANDYMAN, 02-12-2014

Kattekop schreef:
Ach ja, de ene geest is de andere niet. Je hebt ze in soorten en maten…

Klopt:in maten en gewichten…vond het altijd heel interessant om bv op verjaardagspartijtjes te horen wat er echt van iemand werd gevonden ,die vertrokken was,na een paar borrels meestal.

Zelf had de persoon in kwestie een heel ander zelfbeeld,nml.meestal veel positiever.Als je daar dan es over begon,werd het ontkend,belachelijk gemaakt of weggewuifd ,als jouw projektie.

Het ontbreekt veel mensen ten ene male echt aan enige fatsoenlijke zelfkennis,zelfacceptatie of bereidheid zich daain te verdiepen,hoorKat,imo.

Ja,aan een graf of zelf dodelijk ziek ,of bij oorlog,bij psychose dan wordt er weer es gebeden of gaat men te biecht,evt bij psycholoog…als het echt niet anders kan.Lui zijn we!

Meer wil ik eigenlijk dus niet zeggen hoor ,over meditatie ,maar naast beleggen ,is het mijn andere “hobby”.
H6

HANDYMAN, 02-12-2014

Vlokkenfeest schreef:
Soms kun je ook de illusie wekken geen begrip te hebben voor andermans gedachte Handy, dit om bijvoorbeeld een bepaald soort reactie te kweken.los te weken.
Leven en laten leven, is voor mij een belangrijk gezegde. Vrijheid is een groot goed, ook op microschaal.

mm…wil je es wat vertellen over die psychose,Vlok? nieuwsgierug aagje dat ik ben,dus…

VLOKKENFEEST, 02-12-2014

Kan daar niet zo heel veel over vertellen Handy, de realiteit liep over in de psychose. Ben er niet achter welk deel psychose was en welk deel niet. Die andere draad sloeg overigens niet op jou of op IK, maar die was speciaal voor Boris. Heb ooit in 2003 zo ongeveer dezelfde term naar m’n hoofd geslingerd gekregen van betrokkene. Naar aanleiding van zijn handtekening nu, vond ik het tijd voor een gepast antwoord.

IK, 02-12-2014

Een psychose, mijn zusje heeft het ook gehad. Een apart iets. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van meditatie of verlichte geest , de andere kant van dezelfde munt. Elke mens is psychotisch in zeker zin, omdat ze hun gedachten voor de realiteit aannemen, terwijl dit niet zo is.
Wat is dan het verschil met normale mensen en een psychose ? Het enige verschil is dat normale mensen die ook psychotisch zijn, nog gewoon kunnen functioneren in de maatschappij en iemand met een psychose zijn gedachten op zo’n manier serieus neemt dat hij niet meer normaal kan functioneren in de maatschappij.
Je ervaart op een extreme manier hoe het is om al je gedachten heel serieus te nemen en te geloven. (hoe zelf-destructief dat is)

Daarna kom je weer terug in een “normale” staat van psychose en kan je weer normaal functioneren in de maatschappij. Maar je blijft “ziek” , want je weet niet welke gedachten je wel serieus kan nemen en welke niet. Je blijft twijfelen over wat de waarheid is.
Je vroeg wat een verlichte geest is ? Een verlichte geest is iemand die niet meer twijfelt, die de waarheid kent , die niet gelooft, maar weet.

Mag ik je het volgende boek aanraden ?
https://www.goodreads.com/book/show/9762.Loving_What_Is
Hij is ook gewoon in het nederlands. Lees dit boek en belangrijker, doe het huiswerk wat erin staat en er zal een wereld voor je open gaan.

LEES VERDER