Wetenschappelijke boeken voor zelfontwikkeling

Een lijstje met bekende, goede, leuke wetenschappelijke boeken over hoe het universum, onze maatschappij of wij als mens in elkaar zitten. Naast dat het gewoon interessant is om te lezen, helpt het ook erg in de zoektocht om te begrijpen hoe onze wereld in elkaar zit. Zowel op het niveau van het individu als het gehele universum. Uiteraard om uiteindelijk te leren dat er geen verschil is tussen die 2.

w
De vrije wil bestaat niet
by Victor Lamme

https://www.goodreads.com/book/show/8414128-de-vrije-wil-bestaat-niet

Een van mijn favorieten, een eyeopener. De titel spreekt voor zich. Het helpt de illusie van controle te doorzien. De controle die we denken te hebben over ons leven, onszelf en onze omgeving. Hebben we dan helemaal geen vrije wil ? Dat is weer zwart/wit denken. Maar hij is gewoon erg beperkt. Mijn definitie van vrije wil is: Vrije wil is met het bewustzijn kunnen kiezen, om via het denken gecreëerde denkbeelden en overtuigingen over de wereld en jezelf, te accepteren als waarheid, of te verwerpen als onwaar. Zowel van je eigen denkbeelden of die van anderen. Dit beïnvloed weer hoe we alles beleven en ervaren en reageren. Vandaar mijn onderschrift op deze website. Ook al hebben we geen echte vrije wil. We kunnen er wel voor kiezen hoe we dingen beleven. Gelukkig of ongelukkig, tevreden of ontevreden.

w1
My Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey
by Jill Bolte Taylor

https://www.goodreads.com/book/show/142292.My_Stroke_of_Insight

Schitterend verhaal wat ik tegenkwam door een geweldige TED presentatie van haar (19min).
http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight

Jill Taylor was a 37-year-old Harvard-trained brain scientist when a blood vessel exploded in her brain. Through the eyes of a curious scientist, she watched her mind deteriorate whereby she could not walk, talk, read, write, or recall any of her life. Because of her understanding of the brain, her respect for the cells in her body, and an amazing mother, Jill completely recovered. In My Stroke of Insight, she shares her recommendations for recovery and the insight she gained into the unique functions of the two halves of her brain. When she lost the skills of her left brain, her consciousness shifted away from normal reality where she felt “at one with the universe.” Taylor helps others not only rebuild their brains from trauma, but helps those of us with normal brains better understand how we can consciously influence the neural circuitry underlying what we think, how we feel and how we react to life’s circumstances.

w3
Thinking, Fast and Slow
by Daniel Kahneman

https://www.goodreads.com/book/show/11468377-thinking-fast-and-slow

Niet gelukkig zijn is kort door de bocht gezegd gewoon een denkfout. Zoals ik uitleg in “het geheim” is het belangrijk te leren te leven naar je inner-gevoel. Dit boek helpt je het onderscheid te maken in de verschillende systemen die we tot ons beschikking hebben in het maken van onze keuzes. Naar wat moet je luisteren en wanneer ?

Engaging the reader in a lively conversation about how we think, Kahneman reveals where we can and cannot trust our intuitions and how we can tap into the benefits of slow thinking. He offers practical and enlightening insights into how choices are made in both our business and our personal lives—and how we can use different techniques to guard against the mental glitches that often get us into trouble. Thinking, Fast and Slow will transform the way you think about thinking.

w4
Outliers: The Story of Success
by Malcolm Gladwell

https://www.goodreads.com/book/show/3228917-outliers

Goed boek dat helpt inzicht te krijgen in de (on)maakbaarheid van ons leven.

His answer is that we pay too much attention to what successful people are like, and too little attention to where they are from: that is, their culture, their family, their generation, and the idiosyncratic experiences of their upbringing. Along the way he explains the secrets of software billionaires, what it takes to be a great soccer player, why Asians are good at math, and what made the Beatles the greatest rock band.

w16
A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather Than Nothing
by Lawrence M. Krauss, Richard Dawkins

https://www.goodreads.com/book/show/11337189-a-universe-from-nothing

Goed boek dat helpt inzicht te krijgen en een beeld te vormen over het universum. Helpt om alles in perspectief te plaatsen.
De vraag, waarom is er iets ipv niets, is een vraag in de wetenschap die vele bezighoud. De vraag bestaat echter alleen in ons duale denken. In werkelijkheid bestaat het concept “niets” niet en is de vraag dus onzin. Zeker Quantum mechanica helpt ons steeds meer de non-dualiteit van de realiteit te begrijpen.

WHERE DID THE UNIVERSE COME FROM? WHAT WAS THERE BEFORE IT? WHAT WILL THE FUTURE BRING? AND FINALLY, WHY IS THERE SOMETHING RATHER THAN NOTHING?
Lawrence Krauss’s provocative answers to these and other timeless questions in a wildly popular lecture now on YouTube have attracted almost a million viewers. The last of these questions in particular has been at the center of religious and philosophical debates about the existence of God, and is the supposed counterargument to anyone who questions the need for God. As Krauss argues, scientists have, however, historically focused on other, more pressing issues such as figuring out how the universe actually functions, which can ultimately help us to improve the quality of our lives.
The staggeringly beautiful experimental observations and mind-bending new theories are all described accessibly in A Universe from Nothing, and they suggest that not only can something arise from nothing, something will always arise from nothing.

w17
The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life
by Richard J. Herrnstein, Charles Murray

https://www.goodreads.com/book/show/223556.The_Bell_Curve

The controversial book linking intelligence to class and race in modern society, and what public policy can do to mitigate socioeconomic differences in IQ, birth rate, crime, fertility, welfare, and poverty.

Een boek die niet hartelijk is ontvangen door de politiek correcte medemens. Ik vind het echter een goed boek. Dat zwarten in de VS gemiddeld een lager IQ hebben wil verder niks zeggen. Bang als ze zijn voor de oordelen en conclusies die mensen trekken bij zulke gegevens ontkennen mensen liever de realiteit , i.p.v. deze te accepteren zodat men het ook kan veranderen. Tja, angst. De destructieve emotie op zoveel verschillende niveau’s.

w15
Social Intelligence: The New Science of Human Relationships
by Daniel Goleman

https://www.goodreads.com/book/show/26324.Social_Intelligence

Een mooi boek wat inzicht geeft in hoe interactie met onze omgeving en medemens ons beïnvloed.

Our reactions to others, and theirs to us, have a far-reaching biological impact, sending out cascades of hormones that regulate everything from our hearts to our immune systems, making good relationships act like vitamins—and bad relationships like poisons. We can “catch” other people’s emotions the way we catch a cold, and the consequences of isolation or relentless social stress can be life-shortening. Goleman explains the surprising accuracy of first impressions, the basis of charisma and emotional power, the complexity of sexual attraction, and how we detect lies. He describes the “dark side” of social intelligence, from narcissism to Machiavellianism and psychopathy. He also reveals our astonishing capacity for “mindsight,” as well as the tragedy of those, like autistic children, whose mindsight is impaired.

w14
Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home & Other Unexplained Powers of Animals
by Rupert Sheldrake

https://www.goodreads.com/book/show/369070.Dogs_That_Know_When_Their_Owners_Are_Coming_Home_Other_Unexplained_Powers_of_Animals

Schitterend boek met veel wetenschappelijk anekdotes over onverklaarbare fenomenen bij dieren. Voor mij een bevestiging hoe bewustzijn geen functie van onze hersenen is, maar iets is waar we allemaal mee verbonden zijn. Zowel mens als dier. Leert ook hoe de wetenschap geen antwoord heeft op de vraag: Wat is bewustzijn ?

After five years of extensive research involving thousands of people who have pets and work with animals, Dr. Sheldrake proves conclusively what many pet owners already know: there is a strong connection between humans and animals that defies present-day scientific understanding.

w5
Het slimme onbewuste – Denken met gevoel
by Ap Dijksterhuis

https://www.goodreads.com/book/show/5803335-het-slimme-onbewuste—denken-met-gevoel

Geniale beschrijving over hoe mensen denken. Met behulp van prachtige voorbeelden wordt uitgelegd hoe we tot beslissingen komen en wat de rol van ons onderbewustzijn en bewuste denken daarbij is.

w18
Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies
by Jared Diamond

https://www.goodreads.com/book/show/1842.Guns_Germs_and_Steel

Interessant boek over de ontwikkeling van de mensheid op aarde door de gehele geschiedenis. We hebben de neiging te denken dat we overal voor kunnen kiezen. Maar een boek als dit leert ons hoezeer onze ontwikkeling ook wordt bepaald door onze omgeving.

A global account of the rise of civilization that is also a stunning refutation of ideas of human development based on race.
Until around 11,000 b.c., all peoples were still Stone Age hunter/gatherers. At that point, a great divide occurred in the rates that human societies evolved. In Eurasia, parts of the Americas, and Africa, farming became the prevailing mode of existence when indigenous wild plants and animals were domesticated by prehistoric planters and herders. As Jared Diamond vividly reveals, the very people who gained a head start in producing food would collide with preliterate cultures, shaping the modern world through conquest, displacement, and genocide.

w12
The Sense of Being Stared At: And Other Unexplained Powers of the Human Mind
by Rupert Sheldrake

https://www.goodreads.com/book/show/1188197.The_Sense_of_Being_Stared_At

Mooi boek die serieuze wetenschappelijk anekdotes geeft. Naar mijn mening kan je veel in dit boek verklaren via het concept dat alles 1 bewustzijn. Het is niet gekoppeld aan onze hersenen, of ons lichaam. Het universum zelf is bewust. Tevens geven dit soort boeken (en er zijn ook andere) ook een mooi voorbeeld hoe de wetenschap ook eigenlijk gerund wordt door “geloof”. Als dingen teveel indruisen tegen de gevestigde overtuigingen, wordt het gewoon weggekeken, beschimpt of onheus bekritiseert. Dus ja, niks menselijk is ook wetenschappers vreemd.

The book begins by explaining how the “Sixth Sense” has already been claimed by biologists working on the electrical and magnetic senses of animals. Eels use electrical fields to sense objects around them, sharks and rays use similar fields to hunt, migratory birds and fish have a magnetic senses (biological compass), snakes have heat-sensing abilities, spiders detect web vibrations, etc.

Mr. Sheldrake explains how the 7th sense is biological, not supernatural. It extends beyond the body, though how is not exactly known. “To brush aside what people have experienced is not to be scientific, but unscientific. Science is founded on empirical method…” (experience and observation). “But despite an impresssive accumulation of evidence, psychic research has never been accepted within institutional sciences. It has been kept on the margins as a result of powerful taboos against the “paranormal.”

w11
Why Does E=mc²? (And Why Should We Care?)
by Brian Cox, Jeffrey R. Forshaw

https://www.goodreads.com/book/show/5958783-why-does-e-mc

Super interessant boek dat de beroemdste vergelijking op aarde uitlegt op een manier waarvoor geen hogere wiskunde of andersoortige opleiding voor nodig is. Geeft weer wat extra inzicht in de basis van ons universum.

w6
The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference
by Malcolm Gladwell

https://www.goodreads.com/book/show/2612.The_Tipping_Point

Ben fan van dit soort boeken omdat ze dingen als de butterfly-effect ondersteunen en laten zien hoe alles met alles samenhangt. Hoe grote bewegingen klein beginnen. Zit het tegen ? het omslagpunt kan vlakbij zijn.

The tipping point is that magic moment when an idea, trend, or social behavior crosses a threshold, tips, and spreads like wildfire. Just as a single sick person can start an epidemic of the flu, so too can a small but precisely targeted push cause a fashion trend, the popularity of a new product, or a drop in the crime rate. This widely acclaimed bestseller, in which Malcolm Gladwell explores and brilliantly illuminates the tipping point phenomenon, is already changing the way people throughout the world think about selling products and disseminating ideas.

w7
The Grand Design
by Stephen Hawking, Leonard Mlodinow

https://www.goodreads.com/book/show/8520362-the-grand-design

When and how did the universe begin? Why are we here? Why is there something rather than nothing? What is the nature of reality? Why are the laws of nature so finely tuned as to allow for the existence of beings like ourselves? And, finally, is the apparent “grand design” of our universe evidence of a benevolent creator who set things in motion—or does science offer another explanation?

The most fundamental questions about the origins of the universe and of life itself, once the province of philosophy, now occupy the territory where scientists, philosophers, and theologians meet—if only to disagree. In their new book, Stephen Hawking and Leonard Mlodinow present the most recent scientific thinking about the mysteries of the universe, in nontechnical language marked by both brilliance and simplicity.

w13
Blink: The Power of Thinking Without Thinking
by Malcolm Gladwell

https://www.goodreads.com/book/show/40102.Blink

Leuk boek dat weer meer inzicht geeft in ons gedrag en de keuzes die we (denken te) maken.

Now, in Blink, he revolutionizes the way we understand the world within. Blink is a book about how we think without thinking, about choices that seem to be made in an instant–in the blink of an eye–that actually aren’t as simple as they seem. Why are some people brilliant decision makers, while others are consistently inept? Why do some people follow their instincts and win, while others end up stumbling into error? How do our brains really work-in the office, in the classroom, in the kitchen, and in the bedroom? And why are the best decisions often those that are impossible to explain to others?

w8
Water For Health, For Healing, For Life: You’re Not Sick, You’re Thirsty!
by F. Batmanghelidj

https://www.goodreads.com/book/show/266703.Water_For_Health_For_Healing_For_Life

Lichaam en geest zijn een geheel. We bestaan voor 70% uit water. Een echte eye-opener over het belang van genoeg water drinken. Ik heb het advies van minimaal 2 liter water per dag (naast je andere dranken als koffie, thee en fris) gelijk opgevolgd en nu een paar jaar later drink ik eigenlijk alleen nog maar water (2,5 liter per dag). Het maakt echt zo’n verschil uit voor je gezondheid. Zo simpel, zo goedkoop. Waarom dit soort dingen niet algemeen aanslaan is mij een groot raadsel. Mijn allergieën werden echt heel snel minder en verdwenen zelfs op den duur. (nou heb ik wel meer aangepast in mijn leven, maar dit was een belangrijke mijn inziens)

Asthma, allergies, arthritis, hypertension, depression, headaches, diabetes, obesity, and MS. These are just some of the conditions and diseases that are caused by persistent dehydration. But there is a miracle solution that is readily available, all natural, and free: water.

w9
Eindeloos bewustzijn: een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring
by Pim van Lommel

https://www.goodreads.com/book/show/7667042-eindeloos-bewustzijn

Het boek geeft een goede documentatie van bijna door ervaringen en geeft wetenschappelijk bewijst dat bewustzijn geen functie van onze hersenen is. In het 2e helft van het boek probeert hij echter met quantum mechanica bewustzijn te verklaren en hier slaat hij de plank flink mis. Jammer. Alhoewel veel mensen dan het hele boek niet meer serieus nemen is daar geen enkele reden voor. Het bewijs dat bewustzijn geen functie van de hersenen is , is wel solide. Dat zijn poging tot het geven van een verklaring mislukt, doet daar niks aan af.

w10
The Wisdom of Crowds
by James Surowiecki

https://www.goodreads.com/book/show/68143.The_Wisdom_of_Crowds

Voor mij een belangrijke reden om politici te willen ontslaan en hopen op een directe democratie zoals in Zwitserland. Helaas zit de angst voor de “domme” massa er nog goed in bij vele mensen. Als ik ze de informatie in dit boek uitleg willen de meeste mensen het niet geloven. Het geloof in de slimme kundige leider die over ons waakt zit diep.

In this fascinating book, New Yorker business columnist James Surowiecki explores a deceptively simple idea: Large groups of people are smarter than an elite few, no matter how brilliant–better at solving problems, fostering innovation, coming to wise decisions, even predicting the future.